Fler skjutdagar med andra discipliner

Det verkar finnas ett intresse att utöka antalet discipliner. Då vi har ett flertal nybörjare som kommer att behöva de två dagarna per vecka som vi skjuter precisionsskytte till just precisionsskytte så medför det att det blir svårt att praktisera något annat de dagarna.

Frågan är därför om det finns ett tillräckligt stort intresse för andra discipliner för att några av er skulle vara intresserade av att vara skjutledare inom andra skjutformer och i sådana fall vilka.

De vi än så länge har möjlighet till är följande:

  • Militär snabbmatch
  • Fältskytte
  • Snabbskjutning

Om intresse finns så har vi eventuellt efter samråd med gevärssektionen även möjlighet att nyttja deras 300m vall och då skulle vi kunna bygga upp en Ppc-bana samt nyttja vallen till Magnumfältskjutning och Magnum-precision.

Men för att detta skall vara möjligt så krävs det att det finns tillräckligt med intresserade personer inom klubben för att sköta det praktiska på regelbunden basis.

Om du tycker att den beskrivningen stämmer bra in på dig själv tveka då inte att ta upp och nämna detta på kommande medlemsmöte!