Medlemsmöte

Lördagen den 18:e juli klockan 12:00 så har vi medlemsmöte vid skjutbanan på sandängarna. Alla är medlemmar är varmt välkomna att närvara!