Skjutbaneinstruktion

 • Banområdet ägs av Mora skyttegille.
 • Endast medlemmar eller särskilt inbjudna skyttar får använda pistolskyttebanan.
 • Vid fler skyttar än en skall en skjutledare utses. Ensam skytt har själv skjutledaransvar.
 • Tillåtna tider för skytte: Varje dag mellan 08:00 – 21:00 med UNDANTAG från följande dagar juldagen, långfredagen, påskdagen och allhelgonadagen då SKJUTFÖRBUD RÅDER.
 • Ingen alkoholförtäring i samband med skjutning. Skytt som uppträder berusad på skjutbanan kommer att avvisas samt polisanmälas.
 • Endast målmaterial av papp och dylikt är tillåtet! Det är således förbjudet att skjuta på träverket i målställningarna, burkar, stenar, plåtar etc.
 • Skjutning får endast ske med enhandsvapen i kaliber från .22 till .45. Samt magnumladdning och svartkrut.
 • Lämna aldrig dina vapen obevakade!
 • Tavlor och figurer ska klistras innan de ställs tillbaka
 • Städa! Tomhylsor och skräp skall ned i därför avsett kärl!
 • Sjukvårdsmaterial finns i skjutboden och stödmedlemmars förrådsutrymme.
 • Varje skytt ansvarar för att han/hon har en fungerande mobiltelefon för kontakt med larmnummer 112.

Vid eventuellt olycksfall ring 112 uppge ditt NAMN samt var du är: SKJUTBANAN SANDÄNGARNA VASALIDSVÄGEN 11, MORA och vad som HÄNT.

 • Säkerhetsbestämmelser i övrigt enligt SPSF skjuthandbok.
 • Kontakt skjutbaneansvarig: [email][/email]
 • Banan är godkänd i 5år från besiktningen som skedde 20210602.