Säkerhet

Ansvaret vid pistolskytte är stort och ligger helt på skytten själv.
Vapnet ska alltid hanteras säkert så att vådaskott och liknande absolut inte ska kunna inträffa. Varje vapen skall hela tiden hanteras som om det vore laddat. Kontrollera alltid att vapnet är oladdat efter skjutning, innan du lämnar över till eller tar emot vapnet från annan samt före vapenvård och annan hantering.
Mynningen på vapnet får under inga omständigheter riktas åt något annat håll än mot mål (tavla eller figur) uppsatt i målställningarna framför kulfånget. När skjutning inte pågår ska vapnet ha en säkerhetspropp isatt. Vidare ska vapen endast laddas på skjutledares kommando.
Vid all förflyttning inom området skall vapen bäras i hölster eller i väska. Vid fältskytte eller annan aktivitet på fältet ska hölster användas, med hölster ökas säkerheten betydligt då all förflyttning och förberedelse för skjutning görs utan att man även behöver handskas med vapnet t.ex. fylla på magasinet och ta på sig hörselkåpor…

Följande regler måste alltid följas:

 • Vid kommando ”ELD UPPHÖR” eller ”AVBRYT” – Sluta omedelbart att skjuta, gör patron ur och lägg ned vapnet
 • Vem som helst som upptäcker en fara SKALL kommendera ”AVBRYT”
 • Betrakta alltid vapnet som laddat
 • Rikta ALLTID vapnet i skjutriktningen, dvs. mot skjutvallen/måltavlorna
 • Ladda ENDAST på kommando från skjutledaren
 • Gör alltid ”patron ur” (töm vapnet på alla patroner) om någon störning inträffar
 • Lämna aldrig vapnet kvar på bänken vid markering om ingen tillsyn (vapenvakt) finns
 • Rör aldrig ett vapen utan ägarens tillstånd
 • Kontrollera att vapnet är tomt om du ger det till någon eller tar emot det
 • Vänd dig aldrig om med vapnet i handen
 • Rör aldrig vapnet om någon finns framför dig på skjutbanan
 • Kontrollera alltid att vapnet är tomt före markering av måltavla
 • Bär inte omkring vapnet utan en propp i loppet
 • Bär alltid vapnet höstrat eller i väska
 • Lek med vapen får inte förekomma

Åtgärd vid eldavbrott/vapenfel:
Om vapnet av någon anledning upphör att fungera under träningsskjutning får du sänka vapnet med pipan i skjutriktningen, göra patron ur och åtgärda felet. Deltar du i tävling skall du sänka vapnet med pipan i skjutriktningen och påkalla skjutledarens uppmärksamhet för att få vapenfelet bedömt.