Medlemskap

Vi finns även på Facebook på adressen: https://www.facebook.com/groups/moraskyttegille.pistol/
Gruppen är dold men medlemmar kan skicka en förfrågan om att gå med.

För giltigt medlemskap så krävs att medlemsavgifter är klubben tillhanda innan utgången av december månad årligen.

Medlemsavgifter är som följer:
Nybörjarkurs: 2000kr/år
Aktiv medlem: 1000kr/år
Stödmedlem: 400kr/år
Ungdom: 300kr/år

Medlemsavgifter betalas in på bankgironummer: 493-4378

OBS: Glöm inte att skriva ert namn på inbetalningen!

Godkännande av ansökningar rörande nya medlemmar görs varje år i september månad.

Nycklar

Aktiv medlem har möjlighet att lösa ut nyckel till klubbstuga och målbod, vilket ger tillträde till föreningens bana enligt gällande skjutinstruktion.

Stödmedlemmar har möjlighet att lösa ut nyckel till sin förrådsbod där målmateriel, första hjälpen-låda med mera finns tillgängligt.

Avgiften för en nyckel är 100 SEK. Notera att vid utträde måste nyckel återlämnas.

Genom att kvittera ut en nyckel förbinder ni er till följande:

  • Förvara nyckeln på ett betryggande sätt så att de inte kan komma i någon obehörigs händer.
  • Att det inte tillverkas kopior av någon nyckel.
  • Att det ingen nyckel märks upp så att den av utomstående kan identifieras till avsedd adress eller avsett lås.
  • Att ingen nyckel ändras, varken genom märkning eller fräsning.
  • Att omedelbart meddela föreningen vid eventuell förlust av nyckel.
  • Vid förlust av nyckel ersätta klubben kostnaden för låsbyte.
  • På anmaning uppvisa eller återlämna nyckeln.

Minimikrav på deltagande för förnyelse av licens:

Minimikrav på deltagande för att förnyelse av licenser skall vara möjligt är  6ggr under de senaste 12 månaderna. Dessa skjuttillfällen skall genomföras i samband med av föreningen anordnat skytte och skall protokollföras.

Utantag från denna regel kan göras om särskilda förhållande råder (sjukdom, arbete på annan ort eller liknande).