Stundande årsmöte

Tid och plats för Mora Skyttegilles årsmöte är nu bestämt, det kommer att hållas i Bilkompaniets lokaler (2:a våningen vid Tanka stationen) lördagen den 23/4 kl.15:00

Alla medlemmar i såväl Pistol- som Gevärssektionen är varmt välkomna.