Nybörjare Pistolskytte

Är du intresserad av att börja skjuta pistol?

Vi anordnar nybörjarkurser i pistolskytte regelbundet och försöker i den mån det går att förlägga dessa tidsmässigt så att det passar alla intresserade.

För dig som ännu inte vet om detta är något som eventuellt skulle kunna intressera dig så har vi ”prova-på”-möjlighet. Kostnaden för detta är 100kr per tillfälle och då ingår ammunition. Ur försäkringssynpunkt så krävs det att giltig legitimation visas upp och protokollförs.
Man har möjlighet att prova på max tre gånger därefter skall kursavgift betalas om man önskar fortsätta.

Om det verkar intressant att fortsätta så finns möjlighet att anmäla sig till en teorikurs och genom den erhålla ”grönt kort”,  dvs pistolskyttekortet som senare krävs för att ha möjlighet att skaffa sig licens.

Till det första kurstillfället måste du ha med dig ett utdrag ur polisens belastningsregister. (Se nedan) OBS! Du får inte ha öppnat kuvertet innan och detta ska sedan öppnas av två av våra förtroendevalde, tillsammans med dig och i enrum. Du ska även kunna uppvisa fotolegitimation vid genomgång av utdraget. Efter genomgång får du tillbaka utdraget. Själva utdraget beställer man här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

När du bestämt dig för att bli medlem får du skjuta fram till kurs för pistolskyttekortet startar samt även under kursgången men om du inte påbörjar första kursen som anordnas så avsäger du dig rätten att fortsätta skjuta och kursavgiften är förverkad.
Kursen är obligatorisk för att få träna/tävla.
Kursavgiften är 2000kr och skall vara betald innan kursstart.
I denna avgift ingår följande:

 • Teoretisk och praktisk utbildning ledd av erfaren handledare fram tills dess ni är klara
 • Övning med lånevapen i kaliber .22
 • Målmateriel och täcklappar.
 • Utbildningsmaterial.
 • Medlemskap i både Mora Skyttegille – Pistolssektionen samt Pistolskytteförbundet
 • Pistolskyttekort (Grönt kort)

En ammunitionskostnad om 75 SEK per ask tillkommer vid varje träningstillfälle.

OBS! Om du anmält dig till nybörjarkursen och av någon anledning inte kan fullfölja kommer din inbetalade avgift inte att återbetalas.

För att kunna fortsätta skjuta pistol efter avslutad utbildning krävs att man skaffar ett eget vapen och då tillkommer kostnader för:

 • Licensansökan
 • Vapenskåp – är ett krav för innehav av vapen och måste uppfylla lägst svensk standard SS 3492.
 • Ett eget nytt eller begagnat vapen.

Om detta låter intressant ser vi fram emot din intresseanmälan och hälsar dig välkommen till den trevliga sporten pistolskytte.

Vad krävs för att få tillstånd att inneha vapen?

 • Du ska ha fyllt 18 år
 • Du ska vara laglydig och skötsam.
 • För att få licens på ett vapen för målskjutning krävs att du under minst sex månader har varit aktiv medlem i klubben och bedrivit skytte med den vapentyp som licensen avser.
 • Du ska ha uppfyllt kraven för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke (se märkesbestämmelser för praktiska skytteprov nedan).
 • För att få licens på ett vapen i grövre kaliber (A/B-vapen) måste du ha skjutit dina guldfodringar och varit medlem i föreningen i minst ett år.
 • Du skall ha betalat dina föreningsavgifter.
 • Du ska kunna styrka ett behov av vapnet – föreningens utbildningsansvarig/ordförande beslutar om ett aktivitetsintyg för varje individuell skytt som skickas in till polisen som bilaga till licensansökan.(Klubben intygar behovet) Polisen fattar sedan beslut om vapenlicens efter kontroll av sökanden.

Märkesbestämmelser

Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttemärke finns i tre valörer – brons, silver & guld. För att erhålla något av dessa märken fordras att skytten under kalenderår, vid tränings- och/eller tävlingsskjutning visat prov på sin skjutskicklighet enligt följande:

 • Att i tre precisionsserier mot pistoltavla, på 25m avstånd, med fem skott under maximalt sex minuter ha uppnått som lägst poäng i varje serie:
  Märkesvalör Vapengrupp A Vapengrupp B Vapengrupp C
  Brons 32 33 34
  Silver 38 39 40
  Guld 43 45 46

Samtliga märkesskjutningar kan skjutas under samma år men guldmärket kan lösas ut först året efter.

Guldmärket är personligt och numrerat. Detta nummer skall redovisas vid vapenlicensansökan.

 • Att i tre tillämpningsserier mot 1/6 frontfigur eller cirkelmål C30, på 25m avstånd, med sex skott och utgångsställning 45gr. ha uppnått som lägst i varje serie:
  Märkesvalör Antal träff Skjuttid
  Brons 5 60 sek
  Silver 6 40 sek
  Guld 6 Vapengrupp A och R 17 sek
  Vapengrupp B och C 15 sek

Vapenlicensen omprövas vart femte år.
Föreningen styrker din aktivitetsgrad genom att utfärda ett aktivitetsintyg som lämnas till polisen. Beslut om förnyat tillstånd fattas av polisen. Om man inte får förnyat tillstånd leder det till krav på försäljning av vapnet, alternativt kan vapnet betraktas som förverkat.

Minimikrav på deltagande för förnyelse av licens:

Minimikrav på deltagande för att förnyelse av licenser skall vara möjligt är  6ggr under de senaste 12 månaderna. Dessa skjuttillfällen skall genomföras i samband med av föreningen anordnat skytte och skall protokollföras.

Utantag från denna regel kan göras om särskilda förhållande råder (sjukdom, arbete på annan ort eller liknande).

Observera att polisen inte är skyldig att meddela när det är dags att ompröva tillståndet. Det åligger vapenägaren att inkomma med en ny ansökan i god tid innan tidigare utfärdat tillstånd förfaller.

Låter detta intressant?
Då är du välkommen att fylla i en medlemsansökan och maila till oss på adressen:
Glöm inte att beställa utdrag ur belastningsregistret här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/