Inställt årsmöte p.g.a yttre omständigheter. Mer information om nytt datum kommer.

Årsmöte för Mora Skyttegille (gevär och pistol) vid skjutbanan på Sandängarna.
Alla medlemmar välkomna!