Militär snabbmatch

Militär snabbmatch skjuts på 25 meters bana med alla vapentyper. De är indelade enligt de ordinarie A, B och C vapengrupperna. Tavlorna som beskjuts är den internationella snabbpistol tavlan.

Skyttet bedrivs med 5 skotts serier i tre olika moment. En militär snabbmatch bedrivs i 12 serier med tre olika tider per serie. Beroende på vilken vapengrupp som man tävlar i är tiderna olika.

I vapen grupp C och B börjar man med fyra serier på tio sekunder därefter fyra serier på åtta sekunder samt avslutas med fyra serier på sex sekunder.

I vapengrupp A börjar man med fyra serier på 12 sekunder därefter fyra serier på 10 sekunder samt avslutar med fyra serier på 8 sekunder.

En tävlingsvariant med en ”halv match” finns också och då skjuts endast två serier i varje moment.

Genomförande

Målmateriel: Snabbpistoltavla, avstånd 25 m.

Skjutställning:
Militär snabbmatch sker i stående skjutställning utan stödhand i vapengrupperna B och C samt med stödhand i vapengrupperna A och R.
Ingen del av kroppen får vid skottets avgivande beröra stöd, skjutbord eller dylikt.
Skjutställning Vet ÄC: I klass Veteran ÄC får skytten skjuta med stödhand.
Skjutställning för skytt som är 70 år eller äldre: Skytt som fyller 70 år eller mer under kalenderåret har rätt skjuta med stödhand i vapengrupperna A, B och R.
Ovanstående enligt skjuthandboken, internt i föreningen blir man veteran vid 60 år. Vilket ger att vid interna föreningstävlingar får veteraner (60 år och äldre) skjuta med stödhand.

Serier: En provserie á 5 skott på 10 s oavsett vapengrupp.

6 tävlingsserier á 5 skott med följande tider:

A-vapen B & C-vapen
2 serier skjuttid 12 s skjuttid 10 s
2 serier skjuttid 10 s skjuttid 8 s
2 serier skjuttid 8 s skjuttid 6 s

Kommandon:

LADDA Cirka 30 s före ”ALLA KLARA”
ALLA KLARA? 10 s före seriens början
FÄRDIGA Tavlorna svängs bort efter 3 s om inget svar erhållits. Tavlorna svängs fram efter 7s
ELD UPPHÖR Efter visningen
PATRON UR. PROPPA OCH LÄGG NED VAPNET Efter sista serien
MARKERA Skyttarna får nu gå fram till tavlan