Årsmöte 31/7

Mora Skyttegille har årsmöte på skjutbanan vid Sandängarna söndagen den 31/7 kl. 11:00. Ärenden enligt stadgarna.
Förslag till dagordning och övriga handlingar anslås på skjutbanan senast en vecka före mötet.

Alla medlemmar inom gevärs- och pistolsektionen är varmt välkomna att deltaga på mötet.