Skytteloggböcker

Vi har beställt hem lite loggböcker som finns att hämta upp i klubbhuset till självkostnadspris (betalas enklast med swish). Detta pga att det under föregående år har ändrats i både FAP 551-3, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen, och polismyndigheten har även gett ut en helt omarbetad föreningsintygsblankett.

Enligt de allmänna råden bör förening eller medlem föra loggbok över medlemmens skytteaktiviteter (träning och/eller tävling). I loggboken bör det framgå vem uppgifterna avser, datum, plats, skytteaktivitet, vilket vapen som använts, och vem som styrker uppgifterna. I föreningsintyget finns det en särskild ruta för detta, som föreningsstyrelsen kan kryssa i om en sådan loggbok förs inom föreningens ram, eller om styrelsen fått ta del av medlemmens individuella loggbok.

Värt att veta är att precis som med föreningens loggar så krävs det att den egna loggboken signeras av någon annan för att vara giltig.