Framflyttad nybörjarkurs

På grund av rådande omständigheter avseende Covid-19 så har vi valt att inte bestämma ett startdatum för nästa nybörjarkurs ännu. Vi hoppas naturligtvis på att omständigheterna ska förändras och så snart nya direktiv kommer ändrar vi oss efter dem.

Skytte kan dock bedrivas i egen regi på banan, kom dock ihåg att vid fler än en skytt så skall skjutledare utses. Se även till att respektera avstånd till varandra under tiden ni är där för allas trevnad.