Fältskytte – Torsdagar

Nytt målmateriel för precisionsskytte är beställt och i samband med det så införskaffades även målmateriel för fältskytte.

Vi kommer i och med detta börja med fältskytte en dag i veckan (torsdagar) och fortsätta med precision som vanligt på måndagar.

Skjutbanan kommer i samband med detta eventuellt att delvis byggas om i modulära sektioner för att tillåta andra taveltyper.