SKJUTFÖRBUD RÅDER

Efter en tids försök att få dispens på skjutbanan sommaren ut, så har nu polismyndigheten beslutat att inte ge några fler tillfälliga dispenser utan en tillsyn av banan.

Bakgrunden till det hela är alltså att skjutbanan skulle ha besiktigats redan förra året. Men polismyndigheten har inte resurser till det och ännu mindre nu under covid-19 pandemin.
Vi fick ett förlängt tillstånd som gällt fram till den 30 Juni i år men detta har nu gått ut.
Nu ser det dock ut som att en lösning har arbetats fram där vi själva ska få göra en tillsyn av banan med dokumentation och foton som sedan ska skickas in för bedömning. Utifrån det så ska vi kunna få ett tillstånd som gäller i 12 månader. Dessa dokument ska vi få denna eller nästa vecka.

Exakt när banan kan vara igång igen vet vi inte. Men det har utlovats snabb handläggning för att minimera tiden för skjutförbudet.